BETINGELSER OG VILKÅR

Disse betingelser og vilkår – som fra tid til anden kan blive ændret (sidst opdateret 20-10-20) – gælder for alle de tjenester vi yder. Når du går ind på, klikker rundt på og benytter vores hjemmeside, uanset hvilken platform eller kanal (herefter omtalt som ”hjemmesiden”), og/eller når du gennemfører en reservation telefonisk eller over mail, så anerkender og vedkender du at have læst, forstået og godkendt de vilkår og regler, der står beskrevet nedenfor (herunder også erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger). Disse sider og deres indhold og infrastruktur samt muligheden for at reservere overnatning, som tilbydes gennem disse sider og gennem hjemmesiden (“tjenesten”) ejes, drives og udbydes af Nymarksminde (“nymarksminde.dk”, “os”, “vi” eller “vores”) og stilles udelukkende til rådighed for personlig, ikke-kommerciel brug, og de er underlagt nedenstående vilkår og betingelser.

1. Omfanget af vores tjeneste
Gennem denne hjemmeside stiller vi en internetbaseret platform til rådighed, hvor overnatningssteder (Bed and Breakfast og Bondegårdsferier), aktiviteter (Farmpark med Mini-zoo, Legeland og Fodboldgolf) og konferencelokaler til rådighed. Ved at foretage en reservation via mail eller telefon indgår du et direkte (juridisk bindende) kontraktmæssigt forhold med Nymarksminde. Fra det øjeblik du har foretaget din reservation, sender vi dig en e-mail-bekræftelse. Selvom vi anvender fornuft og omtanke når vi udfører vores tjeneste, kan vi ikke kontrollere om og garantere at samtlige oplysninger er nøjagtige, fyldestgørende eller korrekte. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl (herunder helt åbenbare fejl og trykfejl), afbrydelser (hvad enten disse skyldes midlertidige og/eller delvise tekniske sammenbrud), reparation, opdatering eller vedligeholdelse af vores hjemmeside eller andet samt unøjagtig, misvisende eller forkert information eller tilbageholdelse af information. Vores tjeneste er udelukkende til privat, ikke-kommerciel brug. Det er derfor ikke tilladt at videresælge, anvende, kopiere, overvåge (f.eks. via spider, scrape), fremvise, downloade eller reproducere indhold eller oplysninger, software, produkter eller tjenester, som findes tilgængelige på vores hjemmeside i forbindelse med nogen som helst form for kommercielle eller konkurrencemæssige aktiviteter eller formål.

2. Priser og prisgaranti
Priserne på vores hjemmeside er yderst konkurrencedygtige. Alle priser på Nymarksminde’s hjemmeside angives, for bondegårdsferie for hele opholdet pr. lejlighed, for Bed and Breakfast pr. dag og pr. person, og Farmparken pr. person pr. dag, hele sæsonen, eller for et år. Alle betalinger i webshoppen er forudbetalinger, som garanterer plads. Betaling for Bed and Breakfast foregår således, at der betales ved ankomst med danske kontanter, aftalt euro eller med betalingskort. Overførsel til konto, samt betaling med EAN nr. sker inden ankomst. Betalingen af bondegårdsferie foregår således, at din reservation først er gyldig ved endt betaling af det fulde beløb. Du bestiller Bondegårdsferie på vores webshop eller over mail. Bestiller du over mail, tilføjes et miljøtillæg på 100 DKK. Du kan vælge at dele den fulde betaling op i mindre bidder. Før at gøre dette, skal du vælge ViaBill som betalingsløsning når der betales i webshop. I Farmparken med fodboldgolf findes der grupperabat. For at opnå grupperabat på 20% for over 11 personer, skal beløbet betales forud via Nymarksminde’s webshop. Dette sker enten ved Dankort, Mastercard, Visa, Visa Electron, EAN-nr, eller bankoverførsel. Alle priser (undtagen prisen for konference) er inklusive moms og andre skatter (dog omfattet af eventuelle ændringer i sådanne skatter), med mindre andet angives på hjemmesiden eller i e-mail-bekræftelsen. Åbenlyse fejl (herunder trykfejl) er ikke bindende Alle former for særtilbud er markeret som sådanne. For konference- og festlokale, se punkt 9 nedenfor.

3. Beskyttelse af personlige oplysninger
Nymarksminde.dk følger høje etiske standarder og respekterer din personlige integritet. Med undtagelse af udlevering af oplysninger der er påkrævet ved lov i en given jurisdiktion samt udlevering af dit navn, din e-mailadresse og dine kreditkortoplysninger, udlever er vi aldrig dine personlige oplysninger til en tredje part uden dit samtykke. Vi forbeholder os imidlertid retten til at videregive dine personlige oplysninger til Nymarksminde’s ansatte for at kunne udføre vores tjenester (heriblandt kundeservice og intern granskning (af regnskab/overholdelse af tidsfrister)) til gavn for dig. Nymarksmindes ansatte indsamler data om antal besøgende på hjemmesiden, og laver herved også statistik på hvor gæster forlader hjemmesiden og hvad de klikker på. Heri findes intet data, der kan pege på individuelle kunder eller gæster.
Ved detagelse i Nymarksmindes konkurrencer offentliggøres vinderen på Nymarksmindes sociale medier. Dette sker kun ved navns nævnelse. Ved deltagelse i fotokonkurrencer accepterer deltagerne desuden at indsendt materiale må bruges til markedsføring i digitale, såvel som på trykte medier.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til indsigt. Du kan til enhver tid kontakte os, og høre hvilke oplysninger vi har på dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

For henvendelser vedrørende personoplysninger skal du kontakt Nymarksminde på info@nymarksminde.dk eller telefon 26 18 28 26.

4. Gebyrer
Der findes gebyrer på enkelte ydelser. Til forskel fra mange andre virksomheder opkræver vi ikke betaling for vores onlineservice, og vi tilføjer heller ikke ekstra(reservations)gebyrer til værelsesprisen, eller for at reservere fodboldgolf, farmpark eller konferencelokalet. Dog findes der et vekselgebyr på 100 DKK for udenlandske transaktioner, et gebyr på 100 DKK pr. fakturering, og et gebyr på 3,75% for betaling med alle betalingskort (undtagen Dankort).

5. Kreditkort
Det er muligt at bruge de mest brugte betalingskort (Dankort, Mastercard, Visa, Visa Electron) på den fysiske lokation (stedet Nymarksminde). Vi har en kort-terminal, hvor du kan betale for dit ophold, eller vores andre ydelser. Du kan ikke hæve over beløbet i vores kiosk. På vores webshop kan du desuden betale med de mest anderkendte betalingskort. I tilfælde af kortbedrageri eller en tredje parts uautoriserede brug af dit kreditkort bærer de fleste banker og kreditkortselskaber risikoen og dækker alle udgifter, der måtte fremkomme af et sådant bedrageri eller misbrug. I nogle tilfælde kan der være en selvrisiko. Skulle din bank eller dit kreditkortselskab fratrække denne selvrisiko på grund af uautoriserede transaktioner som et resultat af betaling på Nymarksminde betaler vi ikke selvrisikoen.

6. Afbestilling
Når du foretager en reservation hos Nymarksminde accepterer og godkender du nedenstående gældende afbestillings- og udeblivelsesregler. Du skal selv tegne en afbestillingsforsikring hos dit eget forsikringsselskab, hvis du har reserveret en lejlighed og vil minimere din risiko ved eventuel aflysning pga. sygdom m.m.
Regler gældende for Bondegårdsferie (sommerferie/efterårsferie): Du kan naturligvis opsige din lejeaftale med rimelig erstatning. På bondegårdsferie kan du afbestille inden 60 dage før indtjekning og få 80% tilbage af den originale betaling. Det er også tilladt – mod et ekspeditionsgebyr på 500 DKK, at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt fra begge involverede parter til Nymarksminde. Annullerer du senere end 60 dage før indtjekning refunderes beløbet ikke. Ved udeblivelse bliver intet af det forudbetalte beløb betalt tilbage. Annulleres opholdet af Nymarksminde, får du hele beløbet tilbagebetalt, med mindre du godtager at få flyttet lejeperioden.
Regler gældende for Bed and Breakfast (dag til dag leje): Al afbestilling foretaget mere end 14 dage før indtjekning refunderes. Annullerer du herefter refunderes beløbet ikke. Ved udeblivelse bliver intet af det forudbetalte beløb betalt tilbage.

7. Yderligere korrespondance
Når du gennemfører en reservation, samtykker du til at modtage en e-mail fra Nymarksminde omkring bekræftigelsen af dit ophold. Herefter kan du blive bedt om at betale for din reservation, afhængig af om der kræves forudbetaling, ellers hvis Nymarksminde oplever visse pressede situationer. Vi kontakter altid dig, hvis vi mangler vigtige oplysninger.

8. Ansvarsfraskrivelse
Som følge af begrænsninger i disse vilkår og betingelser og i den udstrækning som loven tillader kan vi kun holdes ansvarlige for direkte skader, der er indtruffet, betalt af eller pådraget dig som følge af vores forsømmelse af de forpligtelser der indgår i vores service op til en samlet sum af de samlede udgifter for din reservation, sådan som det fremgår af e-mail-bekræftelsen, eller din kvittering, uanset om det drejer sig om én hændelse eller en række af indbyrdes forbundne hændelser. I den udstrækning som loven tillader kan dog hverken vi, eller nogen af vores medarbejdere, repræsentanter, samarbejdspartnere eller andre, der måtte være involverede i at oprette, sponsorere, markedsføre eller på anden måde promovere eller foranstalte hjemmesiden og dens indhold, holdes ansvarlige for (i) eventuelle skadeserstatninger, særlige, indirekte eller betingede tab eller skader, tab af produktion, tab af profit, tab af indtægter, tab af kontrakt, tab af eller skader på kundekreds og rygte, tab af fordring, (ii) ukorrekte oplysninger i forhold til den (beskrivende) information om Nymarksminde (herunder priser), der findes tilgængelig på vores hjemmeside, (iii) den ydede service eller overnatningsstedets udbudte produkter, (iv) nogen (direkte, indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller omkostninger, der påføres eller afregnes af dig i overensstemmelse eller forbindelse med brugen af, manglende adgang til eller forsinkelse på hjemmesiden, eller (v) for (person)skade, dødsfald, ejendomsbeskadigelse eller andre (direkte, indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller omkostninger, der påføres eller afregnes af dig, uanset om det skyldes (lovlige) handlinger, fejl, brud, (grov) uagtsomhed, bevidste forsømmelser, udeladelse, manglende opfyldelse af forpligtigelser, urigtig fremstilling, retsbrud eller ansvar (helt eller delvist). Desuden er alt ophold i og omkring Farmpark, Fodboldgolf, Mini-zoo og på legepladsen på eget ansvar, og Nymarksminde kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller ødelagte/mistede/glemte ejendele.

9. Force Majeure
Vi har ikke noget ansvar over for dig, for nogen fejl, forsinkelser, eller aflysninger, i hvert tilfælde der er forårsaget af hvilkensonmhelst begivenhed eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol (herunder men ikke udelukkende, ulykker, ekstreme vejrforhold, brand, eksplosioner, oversvømmelser, storm, jordskælv, naturkatastrofer, nedbrud af telekommunikationsnetværk, manglende evne til at bruge transportnetværk, mekaniske fejl, civilopstand, optøjer, strejker, lockouter eller andre industrielle tvister, handlinger eller begrænsninger fra regeringer eller indførelse eller restriktioner).

10. Konferencelokale
Lokalet lejes ud til minimum 15 personer per gang til brug ved dagsmøder og konferencer. Der betales for arrangement ved reservation.
Ved udlejning til begravelseskaffe kan minimum antal deltagere være højere, afhængig af hvilken type mad, der bestilles. Grunden til det skyldes, at vi skal vurdere hvor meget personale, der skal kaldes ind. Kontakt os for mere info ved begravelseskaffe.
Det kan ske at omstændighederne gør, at man bliver nødsaget til at afbestille et arrangement helt eller delvist efter en endelig aftale er indgået.
Aftaler er som udgangspunkt bindende i henhold til dansk ret, og Nymarksmindes afbestillingsregler er baseret på branche-kutyme, og siger, at konferencelokalet kan afbestilles op til 2 uger før arrangementet, for at kunne refundere beløb. Der gælder de samme afbestillingsbetingelser ved arrangementer i høhotellet, i garangen, eller i telt. Efter endt arrangement udbetales depositum kun hvis lokalet er afleveret i rengjort og god stand.

11. Manglende betaling
Ved manglende betaling fastholder Nymarksminde rettigheden til at annullere din ordre. Dette sker efter henvendelse via mail eller telefon.

12. Cookies
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

13. Diverse
På Bed and Breakfast er der check-in tidligst kl.15.00 og senest kl.21.00. Afrejse er senest kl.10.00. Ønskes udvidet tidsramme, betales der for et ekstra døgn. På Bondegårdsferie lejer man sig ind fra lørdag til lørdag. Her gælder samme check-in og check-ud tidspunkter.

Ferielejligheder efterlades i pæn og ordentlig stand efter afrejse. Dvs. der vaskes op, tingene sættes på plads og der er ryddet op i lejligheden.

Med mindre andet angives, ejes alt software der er nødvendigt for at benytte vores tjenester eller som stilles til rådighed gennem vores hjemmeside samt de intellektuelle ophavsrettigheder (herunder copyright) til indholdet, informationen og materialet på vores hjemmeside af Nymarksminde, med undtagelse af alle webplugins, som alle er opensource og/eller freeware.

Betalende besøgende på Nymarksminde forholder sig ansvarlige overfor skade på inventar, materiel, personer og dyr, og vil blive afkrævet erstatning.

På Bed & Breakfast kan man få skiftet håndklæder for 25 DKK pr. stk og sengetøj for 60 DKK pr. stk.

Brug af vaskemaskine koster 35 DKK pr. gang.

Nymarksminde forbeholder sig ret til at afvise kunders ordrer til enhver tid. Hvis Nymarksminde benytter sig af retten til at afvise en ordre, vil Nymarksminde underrette kunden om dette så hurtigt som muligt efter modtagelsen af kundens ordre.

Det er muligt for Nymarksminde at bortvise personer, når almindelig dansk opførsel ikke overholdes og/eller materiel misvedligeholdes. I sådan et tilfælde er det ikke muligt at få penge tilbage.

Der er ingen rygning i lejlighederne på Nymarksminde. Bliver det konstateret, at der er blevet røget i lejligheden, skal lejligheden istandsættes. Det inkluderer maling af vægge / lofter m.m., og istandsættelse af møbler m.m. Regningen for dette tilfalder lejer. Lejer kan desuden bortvises fra Nymarksminde ved gentagende overtrædelse af dette forbud.

I den udstrækning som loven tillader er disse vilkår og betingelser samt brugen af vores tjenester underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, og enhver disput, der måtte opstå på baggrund af disse almene vilkår og betingelser og af vores tjenester, kan udelukkende forelægges en behørig domstol i Danmark

Skulle nogen bestemmelse blandt disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldig, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver du bundet af alle de øvrige bestemmelser. I et sådant tilfælde skal sådanne ugyldige bestemmelser dog alligevel håndhæves i så vid udstrækning som loven tillader det, og du skal som et minimum være villig til at godtage en bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse, eller en bestemmelse der ikke (længere) kan håndhæves, alt afhængigt af disse vilkår og betingelsers indhold og formål.